Băng cảnh báo

Ký hiệu: BCN

Thông tin chi tiết

I – Băng cảnh báo
  •  Cảnh báo có cáp ngầm/ cáp ngầm điện lực bên dưới.
II – Quy cách
 
 

STT
 
MÔ TẢ CHI TIẾT Đặc tính kỹ thuật
1 Điều kiện lắp đặt Chôn ngầm trong đất
2 Chất liệu PE
3 Kích thước: bề rộng 15cm - 30cm - 60cm
4 Nền của băng  Dạng màng màu Vàng hoặc Cam
5 Màu chữ  Đen
6 Chiều dài cuộn   100 ~ 500 ~ 100mét /1cuộn đóng gói
7  
Chữ in trên băng:
 
CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI
 (HÌNH ĐẦU LÂU CẢNH BÁO)
 

Sản phẩm cùng loại