Hot line 0866616768

Bảng giá và Catalogue

Ngày đăng: 01-11-2016


DIỄN GIẢI BẢNG GIÁ CATALOGUE
Ống nhựa xoắn HDPE 
1 Ba An - Ký hiệu BFP Xem Tải Về Xem Tải Về
2 Santo - Ký hiệu ELP Xem Tải Về Xem Tải Về
3 Phụ kiện Xem Tải về    
Ống luồn dây điện PVC
1 AC + Comet Xem Tải về Xem Tải về
2 HDV Xem Tải về Xem Tải về
3 Hoa Sen        
4 MPE Xem Tải về    
5 Sino (SP + Vanlock) Xem Tải về    
Ống uPVC và Phụ Kiện
1 Bình Minh Xem Tải về    
2 Phụ kiện uPVC Bình Minh Xem Tải về    
3 Tiền Phong hệ Inch Xem Tải về    
4 Tiền Phong hệ Met Xem Tải về    
5 Đạt Hòa Xem Tải về    
6 Phụ kiện Đạt Hòa Xem Tải về    
7 Minh Hùng Xem Tải về    
Ống CPVC
1 Minh Hùng Xem Tải về    
Ống PPR và Phụ Kiện
1 Bình Minh Xem Tải về    
2 Tiền Phong Xem Tải về    
3 Tiền Phong (2 lớp) Xem Tải về    
4 Dismy Xem Tải về    
5 Dekko Xem Tải về    
Van - Vòi        
1 ShinYi Xem Tải về    
2 Minh Hòa Xem Tải về    
3 Dismy Xem Tải về    
Bảng giá khác:        
1 Schneider (Tổng hợp) Xem Tải về    
2 Panasonic (Tổng hợp) Xem Tải về    


Tags: