Hot line 0866616768

Băng keo

Ký hiệu: BK S - V - P

Thông tin chi tiết

I - Sản phẩm
  • Băng cao su S (50mm x 2.2m) : BCS
  • Băng cao su lưu hóa V ( 40mm × 5m ) : BCSV
  • Băng keo chịu nước P ( 40mm × 10m ) : BKP
  • Khi đặt hàng, quý khách vui lòng ghi rõ băng S, băng V, băng P. Ví dụ: mua 5 cuộn băng cao su S, viết 5 cuộn S
II – Số lượng dùng cho một mối nối
 Loại băng keo và số lượng cuộn băng cần thiết cho một mối                       Đơn vị: mm
Ống TFP Kích cỡ băng/ Số lượng Băng cao su non Băng cao su lưu hóa Băng keo PVC  Đơn vị
W(mm) x L (m)* W(mm) x L (m) W(mm) x L (m) W(mm) x L (m)
TFP Ø40/30
TFP Ø50/40
Kích cỡ băng 30 x 0,25 30 x 5 30 x 10 1 bộ
Số cuộn 1 1 1 1 bộ
TFP Ø65/50 Kích cỡ băng 30 x 0,25 30 x 5 30 x 10 1 bộ
Số cuộn 2 1 1 1 bộ
TFP Ø85/65
TFP Ø105/80
Kích cỡ băng 40 x 0,55 30 x 5 30 x 10 1 bộ
Số cuộn 2 2 1 1 bộ
TFP Ø130/100 Kích cỡ băng 50 x 1,25 40 x 5 40 x 3 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
TFP Ø160/125
TFP Ø195/150
Kích cỡ băng 50 x 1,9 40 x 7,5 40 x 7,5 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
TFP Ø230/175 Kích cỡ băng 50 x 2,2 40 x 9 40 x 9,5 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
TFP Ø260/200 Kích cỡ băng 50 x 2,5 40 x 10 40 x 11,5 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
(*) W (mm) x L (m) : Rộng (mm) x Dài(m)

Sản phẩm cùng loại