Hot line 0866616768

Bộ rẽ nhánh chữ Y

Ký hiệu: RHY

Thông tin chi tiết

I – Rẽ nhánh Y
-          Dùng để chia đường ống nhựa xoắn HDPE SANTO thành hai đường rẽ nhánh có cùng kích cỡ.
-          Kích thước từ Ø 50 đến Ø 150
-          Khi đặt hàng, quý khách vui lòng ghi rõ. Ví dụ: Mua bộ rẽ nhánh chữ Y, để lắp với ống TFP Ø130/100, viết là: RHY-100
II - Quy cách
                                                                
 
Lưu ý:
·         Bộ rẽ nhánh chỉ có sẵn loại RN-100, RN-125, RN-150, những loại khác phải đặt hàng riêng.
 
Bảng 7Đơn vị: mm
Mã hiệu D L1 L Bulông
RN-100 98 95 310 M12
RN-125 120 110 350 M16
RN-150 145 130 400 M16
 
III – Quy trình thực hiện
                                                              
                                                                


Sản phẩm cùng loại