Hot line 0866616768

Kẹp TFP

Ký hiệu: KO

Thông tin chi tiết

I - Kẹp TFP
  • Sử dụng để lắp ống TFP với tủ điện
  • Kích thước từ Ø 25 đến Ø 100
  • Khi đặt hàng, quý khách vui lòng ghi rõ. Ví dụ: mua kẹp ống để lắp với ống TFP Ø 130/100, viết là KO100
II – Quy cách
 

                                               
Bảng 1
Đơn vị: mm
Đường kính danh nghĩa của TFP
 (mm)
Đường kính lỗ trên vách
 (mm)
25 33,3 (39)
30 42,7 (46)
40 60,4 (54)
50 76,0 (70)
65 88,7 (82)
80 102,7 (92)
100 115,4 (104)
 
Bảng 2
Đơn vị: mm
Mã hiệu Đường kính danh nghĩa D1 Vòng đệm Ống nối (L2)
D2 L1
KO25 25 39 11 52
KO-30 30 51 13 77
KO-40 40 71 16 96
KO-50 50 88 18 113
KO-65 65 101 20 135
KO-80 80 114 22 150
KO-100 100 131 24 178
 
III – Quy trình thực hiện


Lưu ý :
·         Đường kính lỗ gia công trên thành tủ điện phải phù hợp với đường kính kẹp TFP (xem bảng 1). Khi gia công các lỗ này, cần sử dụng dụng cụ chuyên dụng.
·         Từ ống TFP  Ø125 ÷  Ø250 không dùng dạng kẹp TFP mà dung Nút loe tương ứng (xem thêm phần Nút loe)
·         Kẹp TFP được sản xuất theo đơn đặt hàng, thời gian hoàn thành sau 30 ngày.
 

Sản phẩm cùng loại