Hot line 0866616768

Mốc sứ cảnh báo cáp nagafm

Ký hiệu: 85CP

Thông tin chi tiết

Mốc sứ cảnh báo cáp ngầm.
Đường kính: 8cm
Dày: 4cm

Sản phẩm cùng loại