Hot line 0866616768

Măng sông

Ký hiệu: MS

Thông tin chi tiết

Măng sông

  •  Dùng để nối ống HDPE Thăng Long, kích thước ống từ TFP Ø 25 đến TFP Ø 250
  •  Bảng thông số:
Hình ảnh Ký hiệu Đường kính danh nghĩa (D2) D1 L
MS-25 28 38 60
MS-30 35 47 65
MS-40 45 61 85
MS-50 57 72 110
MS-65 75 91 135
MS-80 92 110 165
MS-100 124 142 215
MS-125 148 174 230
MS-150 172 204 260
MS-175 198 242 270
MS-200 230 267 275
 
  • Cách sử dụng:
   

  • Hướng dẫn lắp đặt măng sông nối ống xoắn:


Sản phẩm cùng loại