Hot line 0866616768

Ống HDPE trơn Bình Minh và Phụ Kiện

Ký hiệu:

Thông tin chi tiết

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM:

VẬT LIỆU:
- Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE - ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
- Chịu được:
  • Các loại dung dịch axit.
  • Các loại dung dịch kiềm.
  • Các loại dung môi yếu.
- Không chịu được:
  • Các axit đậm đăc có tính oxy hóa.
  • Các tác nhân halogen
II. BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH:

BANGGIAONGHDPE1BINHMINHBANGGIAONGHDPE2BINHMINH

Sản phẩm cùng loại