Hot line 0866616768

Ống PPR Bình Minh và Phụ Kiện

Ký hiệu:

Thông tin chi tiết

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM:
VẬT LIỆU:
- Ống và phụ tùng ống PP-R Bình Minh được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyprolene Random Copolymer, PP-R80.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Ống và phụ tùng ống PP-R Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng:
- Các hệ thống ống dẫn và phân phối nước nóng và nước lạnh dùng cho các mục đích: Nước uống, nước sinh hoạt, nước công nghiệp và nước tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Các hệ thống ống vận chuyển dung dịch thực phẩm ở nhiệt độ cao và thấp.
- Các hệ thống ống dẫn sưởi sàn nhà.
- Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp.

TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
- Chịu được nhiều loại hóa chất như: Dung dịch axit, dung dịch kiềm, dung dịch muối và các loại dung môi yếu.
- Không chịu được các loại axit đậm đặc có tính oxy hóa cao và tác nhân halogen.

II. BẢNG GIÁ ỐNG PP-R BÌNH MINH:

BANGGIAONGPPRBINHMINH


Sản phẩm cùng loại